VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

Agribank xác lập kỷ lục Việt nam về Ngân hàng có hệ thống mạng lưới giao dịch rộng lớn nhất.

Trải qua hơn 23 năm xây dựng và trưởng thành, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện là Ngân hàng Thương mại - Định chế tài chính lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản trên 540.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt trên 480.000 tỷ đồng, tổng dư nợ trên 420.000 tỷ đồng. Agribank hiện có 4,2 vạn nhân viên, hơn 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng, miền đất nước và Chi nhánh tại Vương quốc Campuchia, là đối tác tin cậy của trên 3 vạn doanh nghiệp, gần 10 triệu hộ sản xuất, hàng ngàn đối tác trong và ngoài nước.

Agribank là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về nguồn vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ viên chức, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Agribank là một trong số các ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với 1.065 ngân hàng đại lý tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ .

Mạng lưới rộng lớn trên  2.300 Chi nhánh và Phòng giao dịch, là lợi thế tuyệt đối., Agribank là ngân hàng duy nhất có mặt tại mọi vùng miền của Việt Nam từ miền núi cao cho tới hải đảo, vùng sâu vùng xa.
Agribank luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển màng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Agribank là ngân hàng đầu tiên hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với hệ thống IPCAS đã được hoàn thiện, Agribank đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an toàn và chính xác cao đến mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Các dịch vụ như: Agri-Pay (Chuyển nhận tiền nhiều nơi), Gửi rút nhiều nơi, Chuyển tiền kiều hối, Atransfer ( Chuyển tiền qua điện thoại di động) đã thực sự khẳng định thế mạnh không đối thủ cạnh tranh nào có được.  Hiện nay, Agribank đang có 10 triệu khách hàng là hộ sản xuất, 30.000 khách hàng là doanh nghiệp.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, Agribank luôn tiên phong thực thi nghiêm túc, hiệu quả mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, là công cụ quan trọng của Chính phủ trong việc thực thi chính sách kinh tế, chính sách tiền tệ. Agribank hiện đang tích cực triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, khẳng định vai trò chủ lực đối với phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nguồn vốn Agribank dành cho "Tam nông" luôn chiếm 70%/tổng dư nợ của ngân hàng. Trong năm 2011, Agribank bổ sung trên 50 ngàn tỷ đồng cho vay thu mua chế biến lương thực, thuỷ sản, cà phê xuất khẩu, sản xuất mùa vụ v.v...

Bước sang giai đoạn mới, Agribank tập trung nguồn lực xây dựng ngân hàng phát triển theo hướng hiện đại, tăng trưởng - an toàn - hiệu quả - bền vững , tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò chủ lực của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam trên thị trường tài chính nông thôn, và đóng góp tích cực đối với nền kinh tế đất nước.

Ghi nhận những thành quả đạt được sau hơn 23 năm xây dựng và trưởng thành, vừa qua Agribank đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã cấp chứng nhận xác lập kỷ lục Ngân hàng có hệ thống mạng lưới giao dịch rộng nhất Việt nam.