Trang chủ  »   Sự kiện

Sự kiện

LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500

Thời gian: 19/01/2017

Địa điểm: Hanoi Daewoo Hotel

VNR500 – Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam

VIETNAM CIO SUMMIT 2016

Thời gian: Ngày 18/8/2016

Địa điểm: Fortuna Hotel Hanoi

VIETNAM CEO SUMMIT 2016

Thời gian: Ngày 27/7/2016

Địa điểm: Sheraton Hanoi Hotel

VIETNAM INVESTMENT SUMMIT 2015

Thời gian: 16 - 23/11/2015

Địa điểm: Harvard Club of New York City

LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 - 2014

Thời gian: Ngày 29/01/2015

Địa điểm: 05, 29, 30, 33, 44, 50, 57, 60

LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 2013

Thời gian: Ngày 17/01/2014

Địa điểm: 05, 29, 30, 33, 44, 50, 57, 60

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ MARKETING

Thời gian: Ngày 05/04/2014

Địa điểm: 12, 18, 22, 33,18

Tin tức VNR500

Doanh nghiệp bền vững là chìa khóa cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của đất nước

Doanh nghiệp bền vững là chìa khóa cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của đất nước

24/03/2017

Tăng trưởng bền vững vì sự thịnh vượng lâu dài trong tương lai là một mục tiêu phát triển chiến lược của nước ta hiện nay.Bài toán phát triển bền vững này đã và đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước cũng như các doanh nghiệp cần đưa ra lời giải nhằm hiện thực hóa mục tiêu quốc gia “tăng trưởng đi đôi với bền vững”.