TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Phúc )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Phúc )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 86 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
2 168 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VITTO
3 222 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP Á MỸ
4 340 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
5 383 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH
6 475 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI
7 481 CÔNG TY CP TTC