TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Phúc )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Phúc )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 98 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
2 182 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VITTO
3 390 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP Á MỸ
4 424 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH
5 440 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA