TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 434 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG