TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hải Dương )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hải Dương )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 37 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
CEO: Đinh Xuân Cường MST: 0801210129 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
2 44 CÔNG TY CP NHỰA AN PHÁT XANH
3 392 CÔNG TY TNHH LONG HẢI
4 451 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369
CEO: Trần Xuân Bản MST: 0800282385 Ngành nghề: Xây dựng