TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thừa Thiên Huế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thừa Thiên Huế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 405 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO