TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 314 CÔNG TY CP LEC GROUP
2 330 TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CEO: Ông Hoàng Văn Tăng MST: 3500101107 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
3 355 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
CEO: Dương Hùng Văn MST: 3500818790 Ngành nghề: Dịch vụ khác