TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Kiên Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Kiên Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 112 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG
2 128 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Trần Ngọc Minh MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng
3 262 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG