TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 92 CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
2 93 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÍN
3 95 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
CEO: Bà Trần Tuấn Anh MST: 2200269805 Ngành nghề: Ngân hàng
4 135 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
5 287 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
6 387 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KHANG AN