TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Lào Cai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Lào Cai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 453 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM