Công ty CP Đầu tư VCN tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2017

12/05/2017

Người tạo 1415

Chuyên mục:

Sáng 21/04/2017, tại Tòa nhà VCN, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Công ty cổ phần Đầu tư VCN đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đến tham dự Đại hội, có các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cổ đông sở hữu/đại diện tỷ lệ 85,6% số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe Báo cáo của Ban Lãnh đạo, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017; Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

  • Tổng doanh thu đạt: 1.480 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2015
  • Lợi nhuận sau thuế đạt: 348 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với năm 2015
  • Nộp ngân sách đạt: 109 tỷ đồng, tăng trưởng 07% so với năm 2015

Kế hoạch năm 2017: Công ty dự kiến các chỉ tiêu tăng trưởng từ 20% so với năm 2016. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm Bà Trần Thị Nhã Trúc - Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm và bầu Bà Nguyễn Duy Thùy Dung bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021. 

Công ty VCN luôn nhận được chỉ đạo sát sao và kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự ủng hộ của các Cổ đông cùng với sự đoàn kết thống nhất cao của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu - giá trị đề ra năm 2016; Tạo tiền đề để thực hiện thành công kế hoạch năm 2017 mang lại lợi ích cho Cổ đông, đảm bảo quyền lợi cho Người Lao động và thực hiện tốt trách nhiệm với Xã hội. Tiếp tục xây dựng hình ảnh VCN trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực bất động sản tại Tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Nghi thức Chào cờ

Ông Nguyễn Khánh Toàn - TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu

Các Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Thành viên Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

VCN

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *