Đại hội cổ đông 2017: Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 16.000 tỷ đồng

31/05/2017

Người tạo 917

Chuyên mục:

Ngày 26/4/2017, Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của Hòa Bình được tổ chức thành công với sự tham gia của 360 cổ đông và đã thông qua các nội dung trong tờ trình.


Theo kết quả kinh doanh, năm 2016 kết quả kinh doanh của Hòa Bình tăng trưởng vượt bậc: Doanh thu thuần đạt 10.766 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 150% kế hoạch và tăng 112% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 568 tỷ đồng đạt 225% kế hoạch và tăng 586% so với năm 2015.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiềm năng, căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT, đại hội đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 là doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng các công trình đang thi công tính đến thời điểm cuối quý 1/2017 là 39.606 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2016 là 14.769 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký trong 3 quý còn lại của năm 2017 là 12.500 tỷ đồng. Do đó, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017 của Hòa Bình khá lạc quan. Bên cạnh đó, năm 2017 Hòa Bình tập trung đẩy mạnh đấu thầu các dự án D&B (Thiết kế & thi công), tổng giá trị trúng thầu các dự án D&B (Thiết kế & Thi công) trong quý 1/2017 khoảng hơn 3.000 tỷ đồng với 2 dự án là DPT Residence và Times Garden Vĩnh Yên.


Để khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó của CBCNV, Đại hội đã thông qua việc phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2017 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật.

Đại hội cũng đã cũng thống nhất đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và bầu thêm 2 thành viên HĐQT là ông Phương Công Thắng và ông Đặng Doãn Kiên, bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm soát là bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm. Ông Lê Viết Hải tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

HBCR

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *