Giáo sư Stephen M. Walt

Giáo sư Stephen M. Walt

Kennedy School, Harvard Business School, Hoa Kỳ

Stephen M. Walt là giáo sư đầu ngành Quan hệ Quốc tế của trường Đại học Harvard – Hoa Kỳ. Ông đã từng có thời gian giảng dạy tại Đại học Princeton, Đại học Chicago và là nhà tư vấn cho Viện Phân tích Quốc phòng, Trung tâm Phân tích Hải quân, và Đại học Quốc phòng. 

Giáo sư Stephen Walt đồng thời cũng là người đưa ra học thuyết Sự cân bằng của các mối đe doạ (Balance of Threat), phát triển từ học thuyết nổi tiếng Sự cân bằng quyền lực (Balance of Power).

Giáo sư Stephen Walt là tác giả của rất nhiều cuốn sách nổi tiếng trên chính trường Mỹ như Nguồn gốc của các liên minh (The Origins of Alliances – 1987), Cuộc cách mạng và chiến tranh (Revolution and War – 1996), Khai thác sức mạnh của Hoa Kỳ: Đối sách của toàn cầu với vị trí số 1 của Hoa Kỳ (Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy (2005), đặc biệt là cuốn Vận động hành lang ủng hộ Israel và chính sách đối ngoại của Mỹ (gọi tắt là The Israel Lobby – 2007) nổi tiếng trên chính trường Mỹ với một lượng tri thức khổng lồ và đã mở ra những tranh luận sâu rộng trong lòng nước Mỹ.