Go-live thành công hệ thống SAP-ERP cho Gỗ An Cường

18/05/2017

Người tạo 3643

Chuyên mục:

Ngày 03/01/2017, Công ty Cổ Phần Gỗ An Cường đã chính thức vận hành (Go-live) thành công hệ thống quản trị SAP-ERP (Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp), sự kiện này hứa hẹn sẽ mở ra những bước tiến trong năng lực quản trị của An Cường bắt đầu từ năm 2017.

Sau tuyên bố Go-live, hệ thống SAP-ERP tại An Cường đã cập nhật dữ liệu công ty: thông tin khách hàng, sản phẩm, số liệu kế toán… Ngay từ ngày hôm nay, tất cả các phòng ban liên quan, ban quản lý sẽ áp dụng duy nhất hệ thống mới này thay thế cho hệ thống cũ.

Việc go-live đúng thời hạn là thành quả làm việc miệt mài trong suốt 12 tháng qua của đội ngũ nhân viên và Ban lãnh đạo An Cường. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể nhân viên công ty An Cường cũng như sự ủng hộ và quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo, dự án SAP - ERP đã được tiến hành đúng theo kế hoạch đề ra để bước vào giai đoạn vận hành chính thức hệ thống SAP - ERP. Tuy nhiên, go-live hệ thống chưa phải là điểm cuối của dự án này, điều quan trọng hơn là mỗi cá nhân - những người sử dụng hệ thống hàng ngày phải xem đây là một công cụ hữu hiệu để sử dụng, điều chỉnh và vận hành chính xác, hiệu quả. Đây mới là mục tiêu quan trọng mà các thành viên dự án ERP tại An Cường trong dự án cần hướng tới.

SAP-ERP hiện là hệ thống quản trị được các công ty hàng đầu sử dụng, chuyên cung cấp hàng loạt những ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý dòng sản phẩm, và quản lý chuỗi cung ứng… Trong chiến lược phát triển bền vững của An Cường, việc đầu tư vào công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được đặc biệt chú trọng. Dự án SAP-ERP là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào việc xây dựng hệ thống Quản trị Doanh nghiệp hiệu quả, cũng như từng bước tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và kiểm soát hoạt động các phòng ban chặt chẽ tại An Cường trong tương lai.

Gỗ An Cường

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *