HBC: Năm 2018 đặt kế hoạch doanh thu 20.680 tỷ đồng và LNST 1.068 tỷ đồng

03/05/2018

Người tạo 917

Chuyên mục:

Ngày 28/4/2018, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 của Hòa Bình được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Place.

Theo kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu thuần đạt 16.037 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm 2016 và vượt 0,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 860,5 tỷ đồng, tăng trưởng 51,5% so với năm 2016 và vượt 3,9% so với kế hoạch. HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức 2017 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu, là mức cao nằm trong top đầu so với các công ty niêm yết.

Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT – TGĐ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiềm năng, căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT, HBC đặt mục tiêu kế hoạch năm 2018 là doanh thu 20.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng; tăng tương ứng 28,9% và 24,3% so với thực hiện năm 2017.

Trong nhiều năm trở lại đây, nhờ việc đa dạng hóa xây dựng ở phân khúc dân dụng, Hòa Bình liên tục trúng thầu nhiều dự án lớn, yêu cầu kỹ, mỹ thuật cao. Biên lợi nhuận gộp được giữ ổn định ở mức trên 10%, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ ROE trên 40%, giá trị trúng thầu liên tục tăng trưởng cùng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Các công trình Hòa Bình thi công đều đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ trước hạn, đảm bảo chất lượng và an toàn, đáp ứng mọi yêu cầu và mang lại sự hài lòng cho chủ đầu tư, được chủ đầu tư đánh giá rất cao; góp phần nâng cao uy tín thương hiệu của Hòa Bình trên thị trường.

Tổng giá trị hợp đồng dự trữ tại 31/12/2017 là 21.250 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2018 là 12.135 tỷ đồng, còn lại thực hiện từ năm 2019. Quý 1/2018 Hòa Bình đã trúng thầu các hợp đồng mới với tổng giá trị 3.810 tỷ đồng, dự kiến thực hiện năm 2018 là 3.111 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký tiếp trong 3 quý còn lại của năm 2018 là 23.190 tỷ đồng, trong đó dự kiến sẽ thực hiện 6.710 tỷ đồng trong năm 2018. Do đó, việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018 của Hòa Bình khá lạc quan.

Để đảm bảo vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô doanh thu, Hòa Bình trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong năm 2018 với số lượng phát hành tối đa 25% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, giá phát hành không thấp hơn 2,5 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành, thời gian phát hành là sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, để khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó của CBCNV, HBC đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành 3.250.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2018 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã thông qua tờ trình với tỷ lệ đồng thuận rất cao. 

HBC

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *