TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 313 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICT
CEO: Tạ Thanh Xuân MST: 0100828742 Ngành nghề: Công nghiệp khác