TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tài chính )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tài chính )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 152 CÔNG TY CP THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Tú Anh MST: 0101517122 Ngành nghề: Tài chính