TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Thông tin – truyền thông )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Thông tin – truyền thông )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 229 CÔNG TY CP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT
CEO: Kim Je Hee MST: 0102713659 Ngành nghề: Thông tin – truyền thông