TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường thủy nội địa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường thủy nội địa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 205 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THUẬN
CEO: Trịnh Trung Úy MST: 5700562451 Ngành nghề: Vận tải đường thủy nội địa