TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Xử lý rác, nước thải )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Xử lý rác, nước thải )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 267 CÔNG TY TNHH NGỌC THIÊN
CEO: Tạ Thị Tấn MST: 0900244369 Ngành nghề: Xử lý rác, nước thải