PHC: Kế hoạch 2017 lãi 25 tỷ đồng, tăng vốn và chuyển niêm yết sang HOSE

31/05/2017

Người tạo 3948

Chuyên mục:

ĐHĐCĐ thường niên vừa qua của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Phục Hưng Holdings - PHC) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu 1,700 tỷ đồng (tăng 41% so với kế hoạch năm 2016). Lợi nhuận gộp 100 tỷ đồng (tăng 56% so với kế hoạch năm 2016). Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 25 tỷ đồng (tăng 42% so với kế hoạch năm 2016).

Chủ tịch HĐQT Cao Tùng Lâm đưa ra giải pháp chiến lược đến năm 2020.

Với sự tham dự của 102 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 8,818,998 cổ phần, chiếm 80.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội PHC đã tổng kết hoạt động năm 2016 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Công ty với tỷ lệ đồng thuận biểu quyết cao.

Cụ thể, Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với doanh thu 1,186 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch; lợi nhuận gộp 67 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 17.7 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và cổ tức năm 2016 là 14% bằng tiền mặt/vốn điều lệ.

Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ mức gần 110 tỷ đồng lên gần 209 tỷ đồng trong năm 2017. Việc tăng vốn điều lệ căn cứ theo nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng hiệu quả huy động vốn của Phục Hưng Holdings và là đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ 10:9.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán  Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)./.

Phục Hưng Holdings

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *