Phục Hưng Holdings tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

24/04/2021

Người tạo 3948

Chuyên mục:

Ngày 22/4/2021, Công ty CPXD Phục Hưng Holdings (PHC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 24.038.761 cổ phần, chiếm 93,36% cổ phần có quyền biểu quyết của PHC.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2021, đề xuất định hướng, mục tiêu giai đoạn 2021-2026; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua các Tờ trình vv Phân phối lợi nhuận năm 2020, Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2021, Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ công ty, Sửa đổi Quy chế Quản trị, Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong năm 2020, thị trường xây dựng Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức do dịch bệnh COVID-19. Việc cách ly, giãn cách xã hội khiến cho việc tiếp cận khách hàng gặp nhiều khó khăn, chi tiêu của doanh nghiệp và người dân bị thắt chặt,… đã ảnh hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng.
Năm 2021, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới vẫn phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh COVID-19, PHC đã và đang tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động. Theo đó, PHC phấn đấu đạt 2.000 tỉ đồng doanh thu. Bên cạnh các giải pháp đã mang tới thành công trong năm 2020, căn cứ định hướng mục tiêu giai đoạn 2021 – 2026, PHC sẽ triển khai các kế hoạch SXKD theo hướng tập trung trọng điểm, có chiều sâu, lựa chọn các dự án phù hợp với thế mạnh của công ty, đồng thời tiếp tục duy trì ổn định bộ máy nhân sự, đảm bảo đời sống cán bộ nhân viên, tập trung thu hồi công nợ, đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí…
Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo và Tờ trình với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.
Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm Ông Cao Tùng Lâm, Ông Trần Hồng Phúc, Ông Trần Huy Tưởng, Ông Đỗ Nguyên An, Ông Nguyễn Công Khanh, Ông Nguyễn Đức Thắng và Ông Nguyễn Ngọc Điệp. Hội đồng quản trị PHC đã nhất trí bầu ông Cao Tùng Lâm tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Hồng Phúc được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PHC.
Đại hội cũng bầu Ban kiểm soát gồm: Ông Nguyễn Như Phi, Ông Cao Xuân Dũng và Bà Phạm Thanh Tuyền. Ban kiểm soát bầu Ông Nguyễn Như Phi làm Trưởng ban nhiệm kỳ 2021-2026.

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *