LỄ CÔNG BỐ VNR500 - TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2022

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

LỄ CÔNG BỐ VNR500 - TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2022

Chủ đề: VNR500 đã gắn bó với doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh, kết nói với doanh nhân, học giả hàng đầu về chiến lược, thị trường, tiếp thị sản phẩm qua các hoạt động và chương trình của Vietnam Report

Thời gian: Tháng 1/2023

Địa điểm: Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0389 618 468