Lễ công bố Top 10 Công ty Uy tín ngành Ngân hàng - Bảo hiểm năm 2023

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

Lễ công bố Top 10 Công ty Uy tín ngành Ngân hàng - Bảo hiểm năm 2023

Chủ đề: Ngành Ngân hàng - Bảo hiểm đã vượt qua năm 2022 với không ít cơn gió ngược và biển động ngoài dự báo, song toàn ngành đã nỗ lực và đạt được những kết quả khá quan, duy trì như một trụ cột của nền kinh tế.

Thời gian: 04/08/2023

Địa điểm:

Screenshot 2023-07-10 at 13.48.05

Screenshot 2023-07-10 at 13.48.18

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0389 618 468