Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2017

25/05/2018

Người tạo 891

Chuyên mục:

Năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước 3 đến 53 ngày hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017.

Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%; nộp ngân sách Nhà nước, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch đề ra, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương năm 2017.

Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Năm 2017 có thể nói là năm khó khăn với nhiều thách thức nhất trong suốt chiều dài lịch sử hơn 42 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện, các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời; một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm là tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, xác định kết quả hoạt động của Tập đoàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia và nguồn thu ngân sách Nhà nước, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao. Kết quả năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017. Cụ thể:

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, trong đó: Khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch năm 32 ngày, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm; khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 10 ngày, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. 

Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4 triệu tấn dầu quy đổi. Có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và đưa 1 công trình dầu khí mới vào khai thác.

Hệ thống các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ công nghiệp và tiêu dùng dân sinh. Từ các hệ thống đường ống dẫn khí đã cung cấp 9,58 tỷ m3 khí khô, vượt 3,0% so với kế hoạch năm; 78,7 nghìn tấn condensate, vượt 41,0% so với kế hoạch năm và 317 nghìn tấn LPG, vượt 5,0% so với kế hoạch năm.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của PVN được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế công nghệ và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Theo đó, sản xuất điện đạt 20,58 tỷ kWh, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 8 ngày, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 1,65 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 53 ngày, vượt 128 nghìn tấn so với kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu đạt 6,24 triệu tấn.

Hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt với các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh… nhưng các đơn vị dịch vụ đã chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp để ứng phó phù hợp trong điều kiện đặc biệt của năm 2017. Kết quả doanh thu dịch vụ dầu khí toàn Tập đoàn năm 2017 vượt kế hoạch 2%, chiếm 33,6% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Về các chỉ tiêu tài chính, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 448,6 ngàn tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP đất nước cả năm 2017; tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498 ngàn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016.

Đặc biệt, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 97,5 ngàn tỷ đồng, vượt 22,9 ngàn tỷ đồng (vượt 30,8%) so với kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 ngàn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm.

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2017 đạt 39,2 ngàn tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Tập đoàn thường xuyên báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương tiến độ, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện. Bên cạnh đó, trong năm 2017, Tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh việc hoàn thành, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được Tập đoàn triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ba đơn vị lớn trong Tập đoàn là BSR, PVOIL và PV Power đã hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa. Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đào tạo được triển khai tích cực trên tinh thần sát với yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh, theo hướng các nghiên cứu bám sát yêu cầu và phục vụ cao nhất cho sản xuất; tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ năng lực, tham gia tích cực phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và ứng phó tình huống khẩn cấp tiếp tục được đảm bảo. Các nhà máy, công trình dầu khí trọng điểm được vận hành ổn định, liên tục, an toàn, không có tai nạn sự cố, cháy nổ nghiêm trọng… Điều kiện lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và sức khỏe của người lao động được đảm bảo. Công tác kiểm tra an toàn được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức kiểm tra.

Công tác quản lý chất thải và giám sát môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Năng lực ứng phó trong tình huống khẩn cấp được nâng cao, kịp thời ứng phó với 16 cơn bão trong năm 2017... Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện theo cam kết.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *