VISSAN tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

24/08/2017

Người tạo 116

Chuyên mục:

Ngày 09/05/2017, Công ty VISSAN đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV; ông Nguyễn Phúc Khoa – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VISSAN; ông Phùng Đình Dũng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV; Ban Điều hành Công ty VISSAN; Ban Chấp hành Công đoàn Công ty VISSAN cùng các đại biểu đại diện cho người lao động.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua một số báo cáo như: báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ, báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể năm 2016, báo cáo công khai tài chính, báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017... Theo đó, trong năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất – kinh doanh, thế nhưng với sự định hướng đúng đắn, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, công ty đã vượt qua tất cả các khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất năm 2016, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động, từ đó tạo tiền đề để thực hiện tốt kế hoạch trong năm 2017.

Tổng kết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017, Công ty VISSAN phát động thi đua, kêu gọi toàn thể người lao động trong công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *