VietinBank báo lãi gần 10.400 tỷ

02/11/2020

Người tạo 7

Chuyên mục:

Tăng trưởng tín dụng thấp nhưng VietinBank vẫn báo lãi hơn 20% nhờ tăng thu nhập phi tín dụng và tiết giảm các loại chi phí

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính với lãi trước thuế 9 tháng hợp nhất tăng 23% lên hơn 10.360 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, dư nợ cho vay khách hàng của VietinBank chỉ tăng hơn 2% còn tiền gửi từ dân cư tăng hơn 5% so với hồi đầu năm.

Tăng trưởng tín dụng thấp nên thu nhập lãi thuần của VietinBank trong 9 tháng đầu năm chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 25.300 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ tăng nhẹ 6% lên hơn 3.200 tỷ.

Trong khi thu từ hoạt động tín dụng và dịch vụ hạn chế, các hoạt động khác như kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư hay lãi thuần từ hoạt động khác tăng mạnh. Tỷ trọng thu lãi từ hoạt động phi tín dụng trên tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng từ mức 18% cùng kỳ lên 21%.

Cụ thể, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 30% lên 1.510 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gần 30% lên gần 400 tỷ. Cùng kỳ năm ngoái, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 220 tỷ thì nay lãi hơn 240 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác tăng mạnh hơn 90% lên 1.150 tỷ đồng.

Bù đắp lại mức thu thấp từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi, VietinBank tiết giảm chi phí hoạt động khi mức chi trong kỳ giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng chỉ tăng nhẹ 5%. Do vậy, lãi trước thuế 9 tháng của VietinBank tăng hơn 23% so với cùng kỳ, đạt 10.364 tỷ đồng.

Xét về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank tăng từ 1,16% vào hồi đầu năm lên mức 1,87% vào cuối quý III. Trong khi quy mô nợ nhóm 5 giảm 40% xuống 4.160 tỷ đồng thì nợ nhóm 3 tăng gần 480% lên gần 11.920 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng 20% lên gần 1.870 tỷ.

Nợ xấu tăng mạnh nhưng chi phí dự phòng rủi ro tăng không tương xứng dẫn đến tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VietinBank giảm từ mức 120% vào hồi đầu năm xuống còn 84%.

Theo Vietinbank

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *