TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sơn La )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sơn La )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 224 CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU