TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh sữa, sản phẩm từ sữa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh sữa, sản phẩm từ sữa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 7 CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
2 245 CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
3 400 CÔNG TY CP SỮA VITADAIRY VIỆT NAM