TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Bình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Bình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 354 CÔNG TY CP DAMSAN