TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, sản phẩm dệt )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, sản phẩm dệt )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 201 TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
2 309 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN NAM
3 360 CÔNG TY CP DAMSAN