TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Yên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Yên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 497 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ĐẮC LỘC
CEO: Nguyễn Thị Nga MST: 4400385898 Ngành nghề: Khai thác, nuôi trồng thủy sản