TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Trà Vinh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Trà Vinh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 455 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM