TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 288 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA VIỆT NAM
2 295 CÔNG TY CP TRAPHACO
3 346 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
4 362 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
5 370 CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
6 424 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
7 427 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
8 455 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM
9 461 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ