TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 328 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
2 361 CÔNG TY CP TRAPHACO
3 382 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
4 394 CÔNG TY CP ARMEPHACO
5 395 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
6 411 CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
7 428 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
8 460 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ
9 471 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
10 474 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I-PHARBACO