Giáo sư Anita Elberse

Giáo sư Anita Elberse

Giáo sư Lincoln Filene Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh doanh Harvard

Giáo sư Elberse phát triển và giảng dạy về chiến lược tiếp thị trong ngành công nghiệp sáng tạo, bao gồm các doanh nghiệp giải trí, truyền thông và thể thao, mà nằm trong các khóa học nhất sau khi tìm kiếm trong chương trình giảng dạy của trường dành cho sinh viên Quản trị Kinh doanh. Cô ở ghế giảng viên của một chương trình đào tạo quản trị mới về kinh doanh vui chơi giải trí, và giảng dạy trong các chương trình ngắn khác cho giám đốc điều hành. Poets & Quants đã đưa bà vào 40 giáo sư trường kinh doanh tốt nhất thế giới ở độ tuổi dưới 40, và cô đã nhận được giải thưởng giảng dạy nhiều lần từ cả hai Trường Kinh doanh Harvard và sinh viên của mình, trong đó có giải Williams M. Charles xuất sắc trong giảng dạy.

Lĩnh vực nghiên cứu của Giáo sư Elberse chủ yếu là ngành giải trí, truyền thông, thể thao và các ngành công nghiệp sáng tạo khác, hay làm thế nào các công ty có thể phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả cho các sản phẩm như vậy. Cô được đánh giá cao về chiến lược kỹ thuật số phương tiện truyền thông và thường xuyên sử dụng kỹ thuật mô hình kinh tế lượng để kiểm tra các vấn đề tiếp thị. Nghiên cứu của cô đã được công bố trên Harvard Business Review, Khoa học Marketing, Tạp chí Marketing và một số tạp chí khác.