TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thông )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thông )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 62 TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
2 75 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
3 142 CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
4 285 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
5 350 CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH
6 494 CÔNG TY CP INTIMEX VIỆT NAM