TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 137 CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH THÁI NGUYÊN
CEO: Nguyễn Văn Tốt MST: 4600201989 Ngành nghề: Bán lẻ khác
2 334 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICT
CEO: Tạ Thanh Xuân MST: 0100828742 Ngành nghề: Bán lẻ khác
3 374 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN
CEO: Nguyễn Thanh Nga MST: 0101188943 Ngành nghề: Bán lẻ khác
4 500 CÔNG TY TNHH ONPOINT
CEO: Trần Vũ Quang MST: 0314709816 Ngành nghề: Bán lẻ khác