TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 182 CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP. HỒ CHÍ MINH - FAHASA