TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Chứng khoán )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 206 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
CEO: Nguyễn Lâm Dũng MST: 0104979904 Ngành nghề: Chứng khoán
2 215 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
CEO: Nguyễn Hồng Nam MST: 0301955155 Ngành nghề: Chứng khoán
3 323 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CEO: Nguyễn Thị Thu Hiền MST: 0102935813 Ngành nghề: Chứng khoán
4 380 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Chứng khoán
5 384 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Chứng khoán
6 389 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CEO: Đỗ Ngọc Quỳnh MST: 0102065366 Ngành nghề: Chứng khoán
7 483 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Trần Hải Hà MST: 0106393583 Ngành nghề: Chứng khoán