TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ tài chính khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ tài chính khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 37 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
CEO: Đinh Xuân Cường MST: 0801210129 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
2 46 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T
CEO: Mai Xuân Sơn MST: 0100233223 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
3 99 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Lê Quốc Bình MST: 0302483177 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
4 311 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
CEO: Nguyễn Quốc Việt MST: 0315205307 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
5 312 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T
CEO: Nguyễn Ngọc Bích MST: 0102182140 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác
6 344 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
CEO: Hồ Minh Tâm MST: 0102766770 Ngành nghề: Dịch vụ tài chính khác