TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động khác hỗ trợ cho vận tải )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động khác hỗ trợ cho vận tải )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 69 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG
2 78 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ITL
3 193 CÔNG TY CP TRANSIMEX
4 267 CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
5 314 CÔNG TY CP LEC GROUP
6 316 CÔNG TY CP VINAFREIGHT
7 388 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA PHIM CHÍNH
8 440 CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK
9 444 CÔNG TY TNHH BCO LOGISTICS
10 489 CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS