TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại và hoạt động hỗ trợ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 48 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 92 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
3 220 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỆP HƯƠNG
4 305 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
5 339 CÔNG TY CP ỐNG THÉP THUẬN PHÁT