TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 187 CÔNG TY CP THUẬN HẢI
2 218 CÔNG TY CP THAN MIỀN NAM - VINACOMIN
3 310 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TÂM
4 445 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN