TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kho bãi, bốc xếp hàng hóa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kho bãi, bốc xếp hàng hóa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 51 CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ
CEO: Đặng Như Bình MST: 0302336158 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa
2 115 CÔNG TY CP CẢNG QUẢNG NINH
CEO: Bùi Quang Đạo MST: 5700100231 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa
3 347 CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
CEO: Trần Tuấn Anh MST: 0300645369 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa
4 448 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
CEO: Tạ Mạnh Cường MST: 0103818809 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa