TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 31 CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
2 43 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
3 63 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG
4 196 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
5 280 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
6 342 CÔNG TY CP PYMEPHARCO
7 349 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ECO
8 354 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
9 446 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
10 451 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AN THIÊN