TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 26 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
2 104 CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
3 197 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
4 285 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
5 327 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
6 405 CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
7 428 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
8 442 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á
9 466 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THÁI MINH
10 470 CÔNG TY CP NAM DƯỢC
11 492 CÔNG TY CP DƯỢC PHA NAM
12 496 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE