TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Ngân hàng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Ngân hàng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 7 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CEO: Nguyễn Đức Vinh MST: 0100233583 Ngành nghề: Ngân hàng
2 9 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
CEO: Trương Khánh Hoàng MST: 0311449990 Ngành nghề: Ngân hàng
3 11 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
CEO: Jens Lottner MST: 0100230800 Ngành nghề: Ngân hàng
4 12 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
CEO: Nguyễn Đức Thạch Diễm MST: 0301103908 Ngành nghề: Ngân hàng
5 14 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
CEO: Đỗ Minh Toàn MST: 0301452948 Ngành nghề: Ngân hàng
6 15 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Lê MST: 1800278630 Ngành nghề: Ngân hàng
7 18 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Phạm Quốc Thanh MST: 0300608092 Ngành nghề: Ngân hàng
8 21 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
CEO: Hàn Ngọc Vũ MST: 0100233488 Ngành nghề: Ngân hàng
9 24 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng
10 27 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CEO: Nguyễn Hưng MST: 0102744865 Ngành nghề: Ngân hàng
11 44 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
CEO: Nguyễn Đình Tùng MST: 0300852005 Ngành nghề: Ngân hàng
12 46 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Hoàng Linh MST: 0200124891 Ngành nghề: Ngân hàng
13 49 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CEO: Lê Thu Thủy MST: 0200253985 Ngành nghề: Ngân hàng
14 50 NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Quốc Hương MST: 0301179079 Ngành nghề: Ngân hàng
15 61 NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
CEO: Thái Hương MST: 2900325526 Ngành nghề: Ngân hàng
16 64 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
CEO: Trần Ngọc Tâm MST: 0300872315 Ngành nghề: Ngân hàng
17 83 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
CEO: Lê Hải MST: 0301412222 Ngành nghề: Ngân hàng
18 100 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
CEO: Phạm Thế Hiệp MST: 1700169765 Ngành nghề: Ngân hàng
19 101 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
CEO: Nguyễn Văn Trọng MST: 0302963695 Ngành nghề: Ngân hàng
20 103 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
CEO: Lê Huy Dũng MST: 2200269805 Ngành nghề: Ngân hàng
21 142 NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
CEO: Ngô Quang Trung MST: 0301378892 Ngành nghề: Ngân hàng
22 157 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Trần Ngọc Minh MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng
23 217 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT
CEO: Ngô Trung Lĩnh MST: 0305458683 Ngành nghề: Ngân hàng
24 252 NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
CEO: Nguyễn Quang Định MST: 1400116233 Ngành nghề: Ngân hàng
25 344 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
CEO: Dương Xuân Minh MST: 0300610408 Ngành nghề: Ngân hàng
26 347 CÔNG TY TÀI CHÍNH CP ĐIỆN LỰC
CEO: Lương Hải Sinh MST: 0102806367 Ngành nghề: Ngân hàng