TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống không cồn )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống không cồn )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 90 CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA TÂY NGUYÊN
2 101 TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND
3 147 CÔNG TY CP PHÚC SINH
4 249 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ L'AMANT
5 438 CÔNG TY CP THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT
6 457 CÔNG TY TNHH KDNS PHƯỚC SƠN