TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống không cồn )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống không cồn )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 138 TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND
2 152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT
3 178 CÔNG TY CP PHÚC SINH
4 367 CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE
5 461 CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA TÂY NGUYÊN