TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 27 CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
2 59 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIDO
3 85 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
4 150 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
5 172 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÀNH THÀNH CÔNG
6 191 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN VIỆT
7 213 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG VIỆT
8 304 CÔNG TY CP ĐƯỜNG VIỆT NAM
9 306 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
10 353 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
11 392 CÔNG TY TNHH LONG HẢI