TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 37 CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
2 77 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIDO
3 97 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
4 107 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
5 132 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÀNH THÀNH CÔNG
6 213 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN VIỆT
7 229 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
8 328 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN