TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 57 CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
2 86 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
3 91 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIDO
4 100 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
5 117 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÀNH THÀNH CÔNG
6 209 CÔNG TY CP LONG SƠN
7 228 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
8 365 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
9 447 CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ