TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo, ngũ cốc, sản phẩm nghiền, đồ khô )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo, ngũ cốc, sản phẩm nghiền, đồ khô )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 56 TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP
2 110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN MINH
3 136 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT THÀNH
4 150 CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
5 188 CÔNG TY CP QUỐC TẾ GIA
6 262 CÔNG TY CP TÂN ĐỒNG TIẾN
7 293 CÔNG TY TNHH KHO VẬN LONG NGUYÊN
8 299 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
9 306 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ HÙNG DUY
10 315 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÍN
11 343 CÔNG TY CP LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF
12 351 CÔNG TY CP Á CHÂU TÀI NGUYÊN
13 379 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÍN THƯƠNG
14 424 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VINACAM (AGRICAM)