TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 81 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 87 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
3 137 CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
4 186 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
5 207 CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU
6 245 CÔNG TY CP UNIBEN
7 266 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
8 294 CÔNG TY CP SÀI GÒN FOOD
9 318 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
10 369 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM
11 392 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON)
12 399 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
13 449 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU