TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 56 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 91 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
3 92 CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG
4 135 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
5 151 CÔNG TY CP NAM VIỆT
6 180 CÔNG TY CP UNIBEN
7 230 CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
8 251 CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU
9 270 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
10 287 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
11 293 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG
12 325 CÔNG TY CP SÀI GÒN FOOD
13 359 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON)
14 402 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
15 403 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
16 408 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM
17 432 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
18 484 CÔNG TY CP TRANG